Vetëm disa smartphone e kanë, si të lexoni mesazhet fshehurazi në WhatsApp pa e kuptuar njeri

WhatsApp është një nga aplikacionet më të përdorura të mesazheve, i cili përdoret nga miliona veta në botë.

Por për ata që i dinë, ky aplikacion ofron truke të ndryshme për t’i lexuar mesazhet që ju dërgojnë pa e hapur bisedën.

Këto metoda janë të vlefshme nga iPhone 6s dhe lart, ndërsa njëra prej tyre është me anë të opsionit 3D Touch, ku duhet të mbani të shtypur bisedën të cilës doni t’i lexoni mesazhet dhe ajo nuk do t’i tregojë shigjetat blu të “Seen”, duke bërë që personi tjetër mos ta kuptojë se i keni lexuar sms.

Një metodë tjetër është të hiqni opsionin e leximit të mesazheve, por në atë mënyrë, as ju nuk do dalloni nëse të tjerët ju kanë lexuar mesazhet.

 

Ju mund të pëlqeni dhe këto