Çfarë lloj gjykuesi jeni? Bëni testin dhe zbulojeni

COMMENTS “Gjykues suprem”, “i moderuar”, apo thjesht një “vlerësues pozitiv”… këtë do ta zbuloni duke kryer këtë test. Në këtë mënyrë do të mësoni se si ju i vlerësoni të tjerët, sjelljet dhe mënyrën se si ju vetpërmirësoheni. Ky test…