Si mund ta ‘kuroni’ një zemër të thyer?

Mos e shmangni dhimbjen! Mos u mundoni ta refuzoni pranimin se zemra juaj eshte e thyer, por pranojeni dhimbjen. Mos gjeni zëvendësim! Mos e zëvendësoni menjëherë partnerin që u ka zemëruar kaq shumë duke u ndarë me ju, me një…