Gati kufizimet, bie përdorimi i mërkurit tek dentistët

Vendimi në fazë konsultimi, që do të vendoset në disa sektorë për përdorimin e mërkurit dhe që emërtohet “për miratimin e rregullave të ndalimit të eksportit të mërkurit metalik, kompoentëve dhe përzierjeve të caktuara të mërkurit, ruajtjes…