BSH: Kostoja e lekut e ulët deri në fund të vitit

Në fund të këtij muaji Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 1.25%. Kjo normë interesi pritet të mos nisë rritjen të paktën deri në fund të këtij viti, ndërsa…