Taksat, shqetësimi kryesor i bizneseve në Shqipëri

 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural njofton të gjithë fermerët se afati për aplikim për pagesa direkte për vitin 2018, është zgjatur deri më 13 prill 2018. Kjo zgjatje e periudhës për aplikim po bëhet për shkak të…

BSH: Kostoja e lekut e ulët deri në fund të vitit

Në fund të këtij muaji Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 1.25%. Kjo normë interesi pritet të mos nisë rritjen të paktën deri në fund të këtij viti, ndërsa…