Tatimet: Kujdes me deklarimin e të ardhurave

Kur kanë mbetur edh epak ditë nga përfundimi i afatit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kujton se çdo individ rezident në Republikën e Shqipërisë, i cili përfiton të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj, në shumën…