Shqipëria me borxhin më të lartë në rajon në T III, e dhjeta në Europë

Në fund të tremujorit të tretë të 2020-s, Shqipëria u rendit e dhjeta në Europë për nivelin më të lartë të borxhit publik, në raport me madhësinë e ekonomisë, sipas të dhënave të Eurostat, Komisionit Europian dhe Ministrisë së Financave.

Borxhi në vend rezultoi në 79.7% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) në fund të tremujorit të tretë 2020, duke u rritur me 13.5 pikë përqindje në krahasim me fundin e 2019-s, si rrjedhojë e shpenzimeve për rindërtimin pas tërmetit, paketave mbështetëse për përballimin e pasojave të Covid-19 dhe situatës së përkeqësuar buxhetore, që solli rënie të ndjeshme të të ardhurave.

Në rajon, Shqipëria mban rekord, duke ia kaluar dhe Malit të Zi, që sipas të dhënave zyrtare nga Ministria përkatëse e Financave e kishte këtë tregues në 79.5% të PBB-së. Kosova ka nivelin më të ulët të borxhit, me 16.5% të PBB-së, e ndjekur nga Bosnjë Hercegovina, me 35.6%, Maqedonia e Veriut (42.7), Serbia (62.2%).

Sipas Eurostat, në fund të tremujorit të tretë të vitit 2020, raporti i borxhit të qeverisë ndaj PBB-së në zonën e euros u rrit në 97.3%, krahasuar me 95.0% në fundin e tremujorit të dytë të vitit 2020, ende i ndikuar nga përgjigjet e politikave ndaj masave shtrënguese të COVID-19, të cilat u materializuan në rritjen e nevojave të financimit nga buxhetet kombëtare.

Në BE, raporti u rrit nga 87.7% në 89.8%. Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019, raporti i borxhit të qeverisë ndaj PBB-së u rrit si në zonën e euros (nga 85.8% në 97.3%) ashtu edhe në BE (nga 79.2% në 89.8%): rritjet janë për shkak të dy faktorëve – borxhi qeveritar që rritet ndjeshëm , dhe PBB-ja në rënie.

Raportet më të larta të borxhit të qeverisë ndaj PBB-së në fund të tremujorit të tretë të vitit 2020 u regjistruan në Greqi (199.9%), Itali (154.2%), Portugali (130.8%), Qipro (119.5%), Francë (116.5%), Spanjë ( 114.1%) dhe Belgjika (113.2%), dhe më e ulëta në Estoni (18.5%), Bullgari (25.3%) dhe Luksemburg (26.1%).

Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2020, njëzet shtete anëtare regjistruan një rritje në raportin e borxhit të tyre ndaj PBB-së në fund të tremujorit të tretë të vitit 2020 dhe pesë një rënie, ndërsa raporti mbeti i qëndrueshëm në Estoni dhe Holandë. Rritjet më të mëdha në raport janë vërejtur në Greqi (+ 8,5 pikë për qind – pp), Qipro (+ 6,2 pp), Itali (+ 4,9 pp), Portugali (+ 4,8 pp), Lituani (+ 4,6 pp) dhe Bullgari (+ 4,0 pp) ). Uljet u regjistruan në Austri (-3,4 pp), Finlandë (-1.7pp), Çeki (-1.5pp), Belgjikë (-0.9pp) dhe Irlandë (-0.7 pp).

Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019, të gjitha Shtetet Anëtare regjistruan një rritje në raportin e borxhit të tyre ndaj PBB-së në fund të tremujorit të tretë të vitit 2020. Rritjet më të mëdha në raport u regjistruan në Qipro (+ 22.9 pp.), Itali (+ 17.4 pp.) ), Greqia (+ 17,3 pp.), Spanja (+ 16,6 pp) Dhe Franca (+ 16,5 pp).

Burimi: Monitor.al

Ju mund të pëlqeni dhe këto